Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/gashbark/public_html/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0
ጉዕዞን ኣርአእያን ኤርትራዊ ሃገራዊ ልፍንቲ - Gash Barka infomation Center

Please update your Flash Player to view content.

Hanan Maran

Women are half of society

ibrahim idris 20151204 origenal

dr abdulla juma

Idris Awate

 

the gash-barka camera

 

Editorial

ጉዕዞን ኣርአእያን ኤርትራዊ ሃገራዊ ልፍንቲ

the way of thinkingናይ ደቒ ሰባት ስራሕ ዝተፈላለየ ኣስማትን መልኽዓትን ምስ ኣብ ካልኦት ብሓባር ናይ ምስራሕ ክህልወካ ዝኽእል ዓቕምን ሜላን ይምርኮስ። ዳርጋ ሓደ ዝተመሳሰለውን ክኸውን ይኽእል። ብፍላይ ድማ ኣብ ሰብአዊ ሸነኻቱን ኣብ መዓልታዊ መነባብሮ ክግበሩ ዝግበኦም ቕቡል ዝዀነ ምትሕግጋዝ ምግባር ኣገዳሲ እዩ።

ኣብ ፖለቲካዊ ስራሕ ግን ናይ ሓባር ስነ ሓሳብን ምርዳእን ኣብ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ኣረኣእያን ኣብ ጉዳያት ምፍታሕን መደባት ምውጻእን ሕጊ ምሕጋግን ናይ ሓባር ኣረዳድ ክህሉ ይግባእ።

ምምስራት ሃገራዊ ልፍንቲ ከምሓሳብ ካብ ግዜ ሃገራዊ ዋዕላ ዝተጀመረ ኾይኑ እዚ ከአ ብሰንኪ ኣብ ውሽጢ ተቓውሞ ደንበ ዝነበረ ዘይምትእምማን ዘይምትቕብባልን ዝተራእየሉ ጠቕሚ ሰልፍታትን ውልቓዊ ጠቕምታት ልዕሊ ጠቅሚ ህዝብን ሃገርን ዝተራእየሉ ንሓድነት ህዝብን ሃገርን ኣብ ሓደጋ ንምውዳቕ ዝተፈተነሉ እዋን፡ እቶም ብጉዳይ ህዝብን ሃገርን ዝግደሱ ክራኸቡን ክዛተዩን  ተበግሶ ወሲዶም ንነዊሕ ግዜ ብምርኻብ ከምውጽኢቱ ከአ ሃገራዊ ልፍንቲ ክምስረት ኪኢሉ።

ቅድሚ ሃገራዊ ልፍንቲ ዕላምኡን ኣቛቕምኡን ኣገባብ ኣሰራርሕኡን ምትንታን ገለ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሕልና ክህልው ዝኽእልኡ ሕቶታትን ክበርሁ ዘለዎም ጉዳያት ንጠቕስ።  ብኡ ኣቢልና ከአ ንቕሓት ህዝብና ብምብርባርን ክብ ምባልን። ፍልጠቱ ኣብ ውሽጢ ደንበ ተቓውሞ ምዕባለ ኽከታተልን፡ ነቲ ኣቦታትና ዝሓደጉልና ዘኹርዕ ታሪኽ ይኹን ንሳቶም ዝተኸልዎ ህዝባዊ  ቅሳነትን ጸጥታዊ ልዕላውነት ሃገርና ክትንኽፍ ዝፍትን ኣብ ምምኻት ታሪኻዊ ሓላፍነት ክሽከም ግድነት ይኽውን።

እዚ ሃራዊ ልፍንቲ ካባኹምን ንዓኹምን ኮይኑ ሃገር ናይ ምድሓን ሕቶ እዋናዊ ተልእኾታት ኮይኑ ህዝብና ንጉድዩ ተዓዛብን ተጸባዪን  ዘይኾነስ ህልውን ገባርን ምዃኑ ንምርግጋጽ እዩ።

ብዛዕባ ልፍንቲ ብዙሕ ሕቶታት ክለዓሉ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት

1. ምምስራት  ልፍንቲ ኣብ እዋን እንታይ እዩ ጠቕሙ?  

2. ካብተን ኣብ ሜዳ ኤርትራ ዝነጥፋ ፖለቲካውያን ውድባት እንታይ ፍሉይነት ኣለዎ

3. አብ ልዕሊ ሃገራዊ ባይቶ ዘለዎ መርገጽ እንታይ እዩ?

ናይዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ሕቶታት መልሲ ከምዚ ዝስዕብ ይኽውን፡

1. እዚ ልፍንቲ ካብ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ዝነጥፍ ውድባት ይቐውም። ኣብ መንጉኡ ኸአ ዝዀነ ሓድሽ ውድብ የሎን። መሪሕነቱ ኸአ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ዝቓለሱ፡ ነዊሕ ዕድመ ኣብ ቓልሲ ዘሎዎም ምኹራት፡ ታሪኽ ዘለዎም ተጋደልትን ከምኡውን ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ይርከብዎ።

2. እዚ ልፍንቲ ውጽኢት ቓልሲ ናይ ሓባር ሸቐላን ተገዳስነትን ሃገርን ዘለዎን ፖለቲካውያን ውድባትን ሲቪኻዊ ማሕበራትን ንጡፋት ውልቐ ሰባትን ድሕነት ሃገራዊ ጉዕዞን ጎድናዊ ምትእትታው ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ ንኽይህሉን ዝተረኽቡ ሃገራዊ መኽሰባት ንምዕቋብ ዝዕላምኡ እዩ።

3. ማእከላይ መበገሲ ሓስብ ምቛም ናይ ልፍንቲ ምእንቲ ላዕለዋይ ጠቕሚ ህዝብን ሃገርን፡ ነጻ ውሳኔን ዘዕቆብናዮ ሃገራዊ መኽሰባትን ካልኦት ስትራተጂካዊ ማእዝን ዘለዎም ጉዳያት ጠርኒፉ ዘቓልስን ዓወት ዘረጋግጽን ዕላማ ሒዙ ተበጊሱ አሎ።

እዚ ልፍንቲ ብምንቲይ ካብ ካልኦት ምንቅስቓሳት ይፍለ?  ኢዚ ልፍንቲ ምእንቲ ምሕያል ሓድነታዊ መንፈስን ሓደ ጥርኑፍ ሃገራዊ መልእኽቲ ክህሉ ይቓለስ።  ሎሚ ሜዳ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ሓደ እንከሎ ከም ክልተ ህዝቢ ኣብ ሓደ ሃገር፡ ኣብ ክልተ ባህላዊ ጉጅለታትን መስመራትን፡ ዝዀነ ይኹን ምትኣስሳር ዘይብሉ ዝመስል ሓደገኛ ኩነታት ይርከብ። ንሱ ኸአ እቶም ዓረበኛ `ቛንቛ ዝጥቐሙ ኣብ ሓደ ሸነኽ፡ ከምኡውን እቶም ብቛንቛ ትግርኛ ዝዛረቡ ድማ ኣብ ካልእ ሸነኽ ዝመስል  ዝረአ ዝያዳ ንሓደ ሓባራዊ ሃገራዊ ስምዒት የዳኽሞ። ከምኡውን ኣብ ኣረአእያ ፍልልይ ከጋጥም ከሎ ኣብ ናይ ሓባር ስምምዕ ንምብጻሕ የጸግም። ብተወሳኺ እታ ንደልያ ኤርትራ ንኹሎ ሕብረተ ሰብ አዊ ባህልታትን፡ ልምድታትን፡ እምነታትን፡ ከመይ ዝአመሰለት ሃገርን ክህልዋ ዝግባእ ሓባራዊ  ቅርጺ ፍልልይ ከስዕብ ይኽእል።

እዚ ልፍንቲ ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ብትግሃት ይጽዕር። ኣቛቑማ ኤርትራዊ  ባህሪ ዘለዎን ኣብ ውሽጢ ሕብረተ ሰብና ክህሉ ዝኽእል ጸገማት ንምፍታሕ ብትግሃት ይቓለስ። ፍሉይ ዘግብሮ ከአ ካብ ሓደ ውድብን ሓሳብን ንላዕሊ ዝሓቆፈ ስለ ዝዀነ እዩ። እዚ ልፍንቲ ንበይኑ ጥራሕ ኣይኾነን ሃገራዊ ሸቐላ ዘለዎ። ካለኦት ውድባት፡ ፖለቲካዊ ማሕበራትን፡ ግዱሳት ውልቀ ሰባትን ምእንቲ ሓድነትን ሓደ ሃገራዊ መልእኽቲ ክህሉ ዝቓለሱ ከምዘለው ንአምን ጥራሕ ዘይኮነ ምስጉን ተራ አለዎም።

መርገጽ ልፍንቲ ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ሕጋውነት ዘለዎ ጠርናፊ ጽላል ደንበ ተቓውሞ  ምዃኑ ንኣምን። ገለ ኣባላት መሪሕነት ልፍንቲ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ እዮም። ሓደ ሐደ ዕቓበታት ኣብ ኣገባብ ኣሰራርሓ ባይቶ ኣብ ገለ ተረኽቦታት ሃልይዎ እዚ ልፍንቲ ንኽእረሙ ምዕቡል ኣሰራርሓ ክህሉን መትኸላት ብግቡእ ንኽሕለውን ብትብዓት ይቓለስ።

ብዛዕባ ልፍንቲ ንአመሳራርትኡ ሓበሬታ ንመሃብ ከምዚ ዝስዕብ ይኸውን።

1. ሕብረት ደሞኽራስያዊ ምንቕስቓስ ኤርትራ

2. ቕያዳ ኣልጀምዒያ ሓባራዊ መሪሕነት

3. ሰልፊ ሰላምን ዲሞክራስን 

4. ለውጢ ምንቕስቓስ ንደሞኽራስያዊት ኤርትራ

5. ኤርትራዊ ደሞኽራስያዊ ግንባር

6. ኤርትራዊ ኔት ማሕበር

7. ንጡፋት ደሞኽራስያውያን ውልቐ ሰባት

ዕላማታት

1. ስርዓት ህግደፍ ንምውዳቕ ብኹሉ ኣገባባት ቃልሲ ምቅላስ፡

2. ልዕላውነት ሃገር ምዕቛብ  ከም ቀዳማይ መበገሲ ልፍንቲ

3. ነጻ ሃገራዊ ውሳኔና ካብ ዋጋ ዕዳጋ ነጻ ምግባር

4. ኣንጻር ዝኾነ ይኹን ኣውራጃዊ ፡ሃይማኖታዊ፡ ወገናዊ ኣፈላላይ ኣብ ውሽጢ ሕብረተ ሰብና ንኸይህሉ ተሪርኻ ምቕላስ።

5. ብመትከል ማዕርነትን ፍትሕን ይኹሎም ዜጋታት ትአምን አብ ትኻላት ዝቖመት ሃገር ምምስራት።

6. ንመጻኢና ዝምልኸቱ ጉዳያት ንምግልጋል ሃገራዊ ጻዕርታትና ምስራዕ 

7. መሰል ህዝብና ዝድግፍ ሃገራት ጥቡቅ ዝምድና ምፍጣር።

8. ባይታ ልፍንቲ ንምስፍሕፋሕ ምስ ኩሎም ኣብ ሃገራዊ ቅዋማት ዝስማምዑ ሃገራዊያን ሓይልታትን ፡ውልቀ ሰባትን ክሳተፉ ክፉት ምግባር።

እቶም ቀንዲ ጉዳያት ልፍንቲ ኽቃለሶምን ክብድሆምን  ዝግበኦ፡

ኣብዚ ሰዓት ህግደፍ ምስ በደዊን ሲናይ ተመሻጢሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ  ኤርትራ ሰብአዊ መሸጣ ገኒንሉ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት  ክፋላት ኣካላቱ ኣብ ዕዳጋ ምውራዱን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤታት ዘይተአደነ ገንዘባዊ ዕዳ ዘውርደሉ እዋን ጠጠው ንምባሉ ተቢዕካ ምቕላስ። እዚ ተረኽቦታትን ዝግበር ዘሎ ምዝመዛ ጉዳያት መሪሕነት ልፍንቲ ንነዊሕ ብዕምቖት ዘካተዐ  ኮይኑ፡ ነዚ ሓደገኛ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ተቢዑ ኽቃለስ ወሲኑ።  ካብዚ ዝተበገሰ ምስ ሰብአዊ ማሕበራት ብምትእስሳር እዚ ኣብ ልዕሊ ክብሪ ህዝብና ኢሰብአዊ ዝግበር ዘሎ ሓደገኛ ስርሒት ንስርዓት ህግደፍ ምስዓር ከም ቀዳማይ ዕላምኡ ምዃኑ ኣስሚሩ።

ከምኡውን ኣድላይነት ሓድነት ተልእኾ ሃገራዊ ሜድያ ልፍንቲ ኣትኩሮ ብምግባር ንኹሎም ኣብ ሜድያ ዝዋስኡ ሓለፍቲ ናይ ዌብ ሳይት ይኹን ናይ ዝተፈላለዩ ፎርም ሓድነት ተልእኾ ንምርግጋጽ ተቢዑ ክቃለስ ወሲኑ።

ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ፡

ክብርን ሞገስን ንስውኣትና፡

ኤርትራዊ ሃገራዊ ልፍንቲ  

ዜና ቤት ጽሕፈት

masarat 20150520

Itlalat Dr Jalal

abu usama almuallim

mahmoud barh origenal

mahmod taher

Fathi Osman 1

mahmod osman elos 300

ibrahim dini

Historical memory1

Screaming

Martyrdom of Dr